Inkontinens

Blærerelaterede problemer hos kvinder

Inkontinens og andre problemer som har relation til blæren er almindelige, men også meget tabubelagte.

Videnskabelige undersøgelser viser, at ca. hver 10. dansker lever med inkontinens, ca. hver 3. kvinde over 45 år oplever inkontinens i en eller anden grad, og ca. hver 3. kvinde er utæt 3 måneder efter en fødsel. Også blandt idrætsfolk er inkontinens hyppigt forekommende og desværre også meget tabubelagt. Graden af inkontinens varierer og derfor kan der også være et mørketal, som ikke er rapporteret.

Hos langt de fleste vil der være en behandlingsmulighed. Hos rigtig mange vil udredning og instruktion i relevant og individuelt tilpasset træning gøre en forskel. Udebliver effekten skal du henvises til videre udredning hos specialafdeling/speciallæge.

Der findes forskellige former for urininkontinens:

Stressinkontinens

Ufrivillig vandladning i forbindelse med øget tryk i bughulen f.eks. ved host, nys, løft, eller idræt/fysisk aktivitet. 70 % vil opleve bedring af deres stress inkontinens ved korrekt målrettet træning.

Urgeinkontinens

… eller trang inkontinens. Medfører pludselig lækage i forbindelse med voldsom vandladningstrang. Ofte oplever man at skulle op flere gange om natten for at gå på toilettet. Behandling vil ofte være en kombination af blæredæmpende tiltag, livsstilsændringer og individuelt tilpasset bækkenbundstræning.

Overløbsinkontinens

En del har tendens til at overfylde blæren eller de tømmer ikke blæren fuldstændig ved vandladning. Behandlingen vil være rettet mod hensigtsmæssige vandladningsvaner og optimeret blæretømning.

Smerter i blæren

Enkelte patienter ses med Interstitiel Cystitis eller Painful Bladder Syndrom. Fysioterapeutisk vil blæresyndromet ikke kunne behandles. Dog vil en del af patienterne profitere af behandling i relation til de sekundære spændinger, som mange oplever af de langvarige smerter.

Inkontinens

Blærerelaterede problemer hos mænd

Problemer med inkontinens er ikke så hyppigt hos mænd, som hos kvinder. Mænd oplever hyppigst inkontinens efter 60 års-alderen eller i forbindelse med prostataoperation.

Inkontinens forekommer sjældent hos unge mænd. I 50-års alderen oplever ca. 5% af mændene inkontinens og ca. 18% af mænd over 75 år.

Efter operation for godartet prostataforstørrelse (TUR-P) oplever 1-2% inkontinens. Efter en operation for prostatakræft oplever langt de fleste midlertidig inkontinens op til 1 år efter operationen.

Langt de fleste typer af inkontinens kan bedres markant med bækkenbundstræning. Men træningen bør altid sammensættes individuelt ud fra undersøgelse og gener.

 

Andre problemer i relation til blæren hos mænd, kan være smerter ved vandladning, hyppig trang, problemer med at tømme blæren fuldstændigt ved vandladning, eller efterdryp efter vandladning. Også her kan undersøgelse, vurdering og behandling/træning hos en specialuddannet fysioterapeut være relevant.

Behandling vil sammensættes ud fra undersøgelsen, og vil ofte bestå at øvelser, som du kan arbejde med på egen hånd hjemme.

Inkontinens

Tarmrelaterede problemer

Anal inkontinens er voldsomt tabubelagt, men mere almindelig end de fleste tror.

En tredjedel af dem der har problemer med at holde på urin, vil også opleve en grad af anal inkontinens. Ofte fortæller kvinden/manden end ikke egen læge, at de har problemer med at holde på afføring. Hos kvinder kan større skader i forbindelse med fødsler være årsag til analinkontinens.

Der findes forskellige former for anal inkontinens:

Anal inkontinens

Inkontinens kan vise sig som problemer med at holde på luft eller afføring. En del oplever desuden sivende inkontinens for tynd afføring eller spor af afføring i underbukserne (soiling). Ud over målrettet bækkenbundstræning, kan rådgivning om tarmregulering, livsstil samt hensigtsmæssige toiletvaner være relevant.

Urgency

Vil vise sig som voldsom trang, ofte kombineret med problemer med at holde sig.

Behandling vil for de fleste indeholde afklaring af mulige årsager, tarmregulering, samt individuelt tilpasset relevant bækkenbundstræning.

Tømningsproblemer

Kan vise sig som forstoppelse, som fremfald af tarmen eller som obstrueret tømning ved øget muskelspænding/overaktivitet i bækkenbunden. Behandling vil ofte bestå af en kombination af rådgivning i forhold til livsstil, kost, toiletvaner, toiletteknik samt instruktion i individuelt tilpasset bækkenbundstræning inkl afspænding herunder evt træning med EMG biofeedback.

“Jeg prioriterer at skabe en god relation til den person, som sidder over for mig, samt at have god tid til samtale, forklaring og rådgivning. Der lægges altid en individuel behandlingsplan.”