Underlivssmerter

Underlivssmerter dækker over en bred vifte af diagnoser som fx smerter ved samleje, bækkenbundsmyoser, vulvodyni, vaginisme, endometriose, interstitiel cystit, smerter efter underlivsoperationer, smerter som følge af anti-østrogenbehandling efter kræftforløb, arvævssmerter efter fødsel samt smerter ved vandladning eller afføring. Smerterne påvirker patientens livskvalitet og seksualitet.

Behandling vil altid tilrettelægges individuelt på baggrund af dine symptomer, årsager og fund ved undersøgelse. Behandling, som bruges til smerter i underlivet, vil blandt andet være afspænding sv.t. bækken- og bækkenbundsmuskler, manuel behandling af muskler/bindevæv, udspændingsøvelser, dilatorer, dynamisk muskeltræning evt med EMG biofeedback, samt instruktion i generel styrke- og udholdenhedstræning.

Nogle gange er der en oplagt fysioterapeutisk behandlingsmulighed, mens det andre gange er de sekundære følger til en diagnose som den fysioterapeutiske behandling rettes mod, og er medvirkende til at generne ved den primære diagnose kan mindskes.

Underlivssmerter

Smerter ved samleje

Også kaldet dyspareuni, kan deles op i primær og sekundær dyspareuni, alt efter om man aldrig har kunnet gennemføre et samleje, eller om generne er kommet sidenhen som følge af anden sygdom, spændinger eller lign.

Man kan have smerter ved samleje, der viser sig ved at det gør ondt ved indtrængning og/eller i dybden af skeden ved samleje. Hos nogle svier og brænder det i slimhinden i skedeåbningen, mens det hos andre føles som om der slet ikke kan komme noget ind i skeden.

Smerterne kan gøre at man ubevidst kommer til at spænder op i muskulaturen i underlivet og dermed kan få flere smerter generelt eller i forbindelse med samleje. Smerterne kan have en ren fysiologisk baggrund eller de kan opstå som følge af følelsesmæssige faktorer. Ofte ses i forløbet en blanding, da generne kan have stået på i længere tid, når patienten søger hjælp.

Formålet med en fysioterapeutiske behandling er at mindske smerter i muskulaturen. Der benyttes bl.a. afspændings- og udspændings-øvelser, for at lære at spænde og slippe bækkenbunden voluntært, ligesom der gives sexologisk rådgivning.

I forbindelse med behandlingen bliver du tilbudt undersøgelse af bækkenbundens funktion.  Ud fra undersøgelsesresultaterne tilrettelægges den videre behandling, og du vil få udarbejdet et program med øvelser, som du skal udføre derhjemme. Hvis træningen skal være effektiv, skal du regne med at træne hjemme på daglig basis.

Et behandlingsforløb består typisk af 4-8 behandlingsgange fordelt over 3-6 måneder.

Graviditet og fødsel kan have stor indflydelse på lysten og evnen til samleje. Kroppen kan føles anderledes og reagere anderledes. Rent fysisk vil arvæv efter bristninger, ændret hormonpåvirkning på skedens slimhinde, ømhed i underliv og/eller bækken kunne gøre et samleje smertefuldt.

Behandling af arvæv, rådgivning om hjælpemidler samt hjælp til superviseret bækkenbundstræning kan være nogle af redskaberne til at opnå et velfungerende sexliv i en ny familie.

Underlivssmerter

Nedsynkning og tyngdefornemmelse

Mange kvinder vil med alder og efter fødsler få en grad af nedsynkning og tyngdefornemmelse (descensus) i underlivet herunder af livmoder, blære eller tarm. Nogle vil have tydelige symptomer i form af tyngdefornemmelse, ubehag eller smerter, andre mærker det ikke. Man mener, at 50 % af kvinder over 40 år har en grad af nedsynkning.

Årsager

Tyngdefornemmelsen opstår når støttestrukturerne, det vil sige muskler, sener og bindevæv i vores underliv, svækkes eller går i stykker. Dette skyldes oftest graviditet, fødsler, tungt arbejde, overvægt, kronisk hoste eller kronisk forstoppelse ligesom alder og hormonstatus har en klar betydning. Nedsynkning eller descensus er ikke farligt, men kan for en del kvinder opleves rigtig ubehageligt.

Symptomer

De hyppigste symptomer er tyngdefornemmelse, følelse af at noget i underlivet sidder forkert, eller falder ud. Ved nedsynkning af blære eller tarm oplever mange ligeledes påvirket vandladning eller tarmtømning. De fleste vil være mest generet sidst på dagen og især, hvis de har stået, gået eller løftet meget, hvor underlivet naturligvis belastes mere. Symptomerne forværres ofte ved periode med hoste eller ved forstoppelse. Herudover vil en del være generet i forbindelse med samleje i form af ubehag, smerter, eller nedsat følsomhed i skeden.

Behandling

Fuldstændig som med inkontinens er tyngdefornemmelse og nedsynkning i underlivet ikke noget man skal leve med!

Behandling af nedsynkning i underlivet vil i første omgang handle om at nedsætte symptomerne og forhindre forværring af din nedsynkning. Individuelt tilpasset bækkenbundstræning vil kunne hjælpe dig med at optimere muskelstøtten i underlivet og begrænse belastningen i aktiviteter, som laver pres ned mod bækkenbund og underliv. Hos kvinder efter overgangsalderen kan lokalt virkende østrogen behandling komme på tale i forhold til optimering af slimhinderne og dermed også støtten generelt i underlivet. Forstoppelse, tunge løft og overvægt skal man ligeledes være opmærksom på.

En del kvinder med nedsynkning er godt hjulpet med et støttepessar, en slags ring, som sættes op i skeden med henblik på støtte af underlivets organer. Operation kan komme på tale hos dem som har betydelige gener, som er færdige med at få børn, og som ikke har oplevet effekt af øvrige behandlingstiltag.

Underlivssmerter

Bækkensmerter

Bækkensmerter er ikke kun forbeholdt gravide, som de fleste tror. En del mennesker, både kvinder og mænd lever med smerter i og omkring bækkenet.

Den gamle betegnelse bækkenløsning giver ofte et forkert billede af, hvad der er galt omkring bækkenet, når man har smerter. Det er faktisk sjældent løshed, der er smerteudløsende. Oftere er det en dysfunktion dvs led eller muskler i området, som ikke arbejder eller bevæger sig som de plejer. Der vil kunne opstå irritation og smerter i et eller flere af bækkenets led. Musklerne i området vil blive spændte og derved dårligere til at varetage deres normale både bevægende og stabiliserende arbejde.

Behandling vil ofte sammensættes af manuel behandling kombineret med fysisk aktivitet. Dette med henblik på bedret funktion, styrke og stabilitet omkring lænd og bækken. Men samtidig væsentligt at træningen omkring bækkenet ses i helhed med resten af kroppen.

Bækkensmerter skal aldrig behandles med inaktivitet!

Hos stort set alle med bækkensmerter vil man kunne tilrettelægge behandling, som vil kunne nedsætte smerterne, og som skal have det primære formål at hjælpe dig i retning af normal bevægelse, træning og aktivitet.

Underlivssmerter

Halebenssmerter

Smerter i eller omkring halebenet kan være voldsomt invaliderende. Det vil gøre det svært at sidde, ligesom aktiv træning for mange vil være hæmmet. Smerterne er oftest opstået ved fald, i forbindelse med fødsel, eller som konsekvens til dårlige arbejdsstillinger.

Behandling vil tage udgangspunkt i smertelindring, træning og forebyggelse.

Underlivssmerter

Smerter i blæren

Enkelte patienter ses med Interstitiel Cystitis eller Painful Bladder Syndrom. Fysioterapeutisk vil blæresyndromet ikke kunne behandles. Dog vil en del af patienterne profitere af behandling i relation til de sekundære spændinger, som mange oplever af de langvarige smerter.

Underlivssmerter

Smerter i underliv og bækkenbund hos mænd

Studier viser at omkring 8 % af mænd lever med diffuse smerter i underlivet. En del får diagnosen kronisk prostatitis, også kaldtes kronisk bækkensmerte syndrom.

Sygdommen kan ikke ses på røntgen, scanning eller blodprøver og skaber stor frustration hos den pågældende mand. Men mange kan hjælpes med fysioterapi og øvelser.

Symptomerne kan være ret forskellige:

  • Smerter ved testikler, mellemkød eller endetarmen/mellemkødet
  • Smerter lavt i maven eller lysken
  • Smerter omkring blæren, smerter ved vandladning eller meget hyppig trang
  • Smerter under eller efter samleje
  • Rejsningsproblemer

“Jeg prioriterer at skabe en god relation til den person, som sidder over for mig, samt at have god tid til samtale, forklaring og rådgivning. Der lægges altid en individuel behandlingsplan.”